Dhamma Centrum

BODHIPALA 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení titulu Ashinu Ottamovi v roce 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Několik foto 2010 z Myanmaru: Schwedagon Pagoda a Sitagu Akademie v Sagaingu